Kontakt

Archikonfraternia Literacka Dom w Bydgoszczy
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3, 85-863 BYDGOSZCZ
NIP 953-22-87-521, Regon: 010 789 942-00023
  Adres do korespondencji:
ul. Szarych Szeregów 9/69
85-829 Bydgoszcz
e-mail:akl-bydgoszcz@wp.pl
tel. +48 606 787 458